کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همراه گستران ارتباط معین می  باشد

طراحی و پشتیبانی توسط گروه مهندسی همگام

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

تاریخچه بازار تهران
بازار تهران این مکان مجموعه بازاری است قدیمی واقع در منطقه 12 شهری مرکز کلان شهر تهران بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، سیروس (مصطفی خمینی) در شرق، بوذرجمهری (پانزده خرداد) در شمال وخیام در غرب قرار گرفته است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان اعدام یا محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند میدان پانزده خرداد در بیرون از محدودهٔ بازار و سبزه میدان در محدودهٔ بازار قرار گرفته است. از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی صالح نام برد پیشینه بازار تهران سر توماس هربرت، در سفرنامهٔ خود در سال ۱۱۰۸ قمری (دوره صفویه) بازارهای تهران را فاقد سقف توصیف می‌کند. در میان اماکن بازار تهران، بازار بین‌الحرمین، از ساخته‌های دوره محمدشاه قاجار و بازار امیر، سرای امیر و بازار کفاش‌ها از افزوده‌های دوران ناصرالدین شاه است. با توجه به مدارک و شواهد موجود، بناى اولیه بازار به دوره شاه‌تهماسب صفوى و همزمان با ساخت برج و بارو و دروازه‌هاى شهر تهران در حدود سال‌هاى ۹۴۸-۹۳۰ هـ.ق تعلق دارد. ظاهراً چهار بازار لباف‌ها، کرجى‌دوزها، سراج‌ها و نعل‌چى‌ها، قدیمى‌ترین بخش بازار تهران است.به نوشته صنیع‌الدوله، چهار سوق بزرگ و کوچک بازار در زمان فتحعلى‌شاه قاجار ساخته شد. در این زمان مجموعه بازار به طرف شمال غرب و غرب توسعه یافت، به طورى که به تدریج حدفاصل بین ارک و مسجد جامع به بخش پررونق بازار تبدیل شد و معروف‌ترین و معتبرترین سراها و تیمچه‌ها در این محدوده فعال شدند. در دوره ناصرالدین‌شاه بر تعداد راسته‌ها و رسته‌هاى بازار افزوده شد و تعدادى سرا و تیمچه معتبر ساخته شد. مانند دیگر مجموعه بازارهاى تاریخی، هر کدام از راسته‌ها، رسته‌ها، سراها و تیمچه‌هاى بازار تهران به صنف و فعالیت خاصى اختصاص داشت. در این دوره بخش‌هاى اصلى عبارت بود از: بازار کفاشان، بازار فرش‌فروشان، بازار عباس‌آباد، بازار امیر، بازار زرگرها، بازار ساعت‌فروشان، بازار بین‌الحرمین (سلطانى، جعفری)، بازار چهار سوق بزرگ، مسجد جامع، بازار چهار سوق کوچک، بازار چهل تن (که از قدیمى‌ترین بخش‌هاى بازار و مربوط به دوره فتحعلى‌شاه است)، بازار آهنگران، بازار مسگران و بازار پاچنار.
نقشه سرای بوعلی پانزده خرداد بازار تهران بورس فرش
بازار فرش تهران ، سرای بوعلی بازار کفاش ها، بورس انواع فرش در تهران
بازار تهران بورس انواع فرش دستباف، فرش ماشینی، فرش خوی، فرش تبریز، فرش ماهی، فرش در طرح های مختلف
بازار کفاش ها در قدیم ، بازار فرش در قدیم، فرش فروشی های قدیمی در بازار تهران سرای بوعلی
پیشینه سرای بوعلی و بازار فرش فروشان کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همراه گستران ارتباط معین می باشد طراحی و پشتیبانی توسط گروه مهندسی همگام
تاریخچه بازار تهران
بازار تهران این مکان مجموعه بازاری است قدیمی واقع در منطقه 12 شهری مرکز کلان شهر تهران بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، سیروس (مصطفی خمینی) در شرق، بوذرجمهری (پانزده خرداد) در شمال وخیام در غرب قرار گرفته است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان اعدام یا محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند میدان پانزده خرداد در بیرون از محدودهٔ بازار و سبزه میدان در محدودهٔ بازار قرار گرفته است. از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی صالح نام برد پیشینه بازار تهران سر توماس هربرت، در سفرنامهٔ خود در سال ۱۱۰۸ قمری (دوره صفویه) بازارهای تهران را فاقد سقف توصیف می‌کند. در میان اماکن بازار تهران، بازار بین‌الحرمین، از ساخته‌های دوره محمدشاه قاجار و بازار امیر، سرای امیر و بازار کفاش‌ها از افزوده‌های دوران ناصرالدین شاه است. با توجه به مدارک و شواهد موجود، بناى اولیه بازار به دوره شاه‌تهماسب صفوى و همزمان با ساخت برج و بارو و دروازه‌هاى شهر تهران در حدود سال‌هاى ۹۴۸-۹۳۰ هـ.ق تعلق دارد. ظاهراً چهار بازار لباف‌ها، کرجى‌دوزها، سراج‌ها و نعل‌چى‌ها، قدیمى‌ترین بخش بازار تهران است.به نوشته صنیع‌الدوله، چهار سوق بزرگ و کوچک بازار در زمان فتحعلى‌شاه قاجار ساخته شد. در این زمان مجموعه بازار به طرف شمال غرب و غرب توسعه یافت، به طورى که به تدریج حدفاصل بین ارک و مسجد جامع به بخش پررونق بازار تبدیل شد و معروف‌ترین و معتبرترین سراها و تیمچه‌ها در این محدوده فعال شدند. در دوره ناصرالدین‌شاه بر تعداد راسته‌ها و رسته‌هاى بازار افزوده شد و تعدادى سرا و تیمچه معتبر ساخته شد. مانند دیگر مجموعه بازارهاى تاریخی، هر کدام از راسته‌ها، رسته‌ها، سراها و تیمچه‌هاى بازار تهران به صنف و فعالیت خاصى اختصاص داشت. در این دوره بخش‌هاى اصلى عبارت بود از: بازار کفاشان، بازار فرش‌فروشان، بازار عباس‌آباد، بازار امیر، بازار زرگرها، بازار ساعت‌فروشان، بازار بین‌الحرمین (سلطانى، جعفری)، بازار چهار سوق بزرگ، مسجد جامع، بازار چهار سوق کوچک، بازار چهل تن (که از قدیمى‌ترین بخش‌هاى بازار و مربوط به دوره فتحعلى‌شاه است)، بازار آهنگران، بازار مسگران و بازار پاچنار.
نقشه سرای بوعلی پانزده خرداد بازار تهران بورس فرش
بازار فرش تهران ، سرای بوعلی بازار کفاش ها، بورس انواع فرش در تهران
بازار تهران بورس انواع فرش دستباف، فرش ماشینی، فرش خوی، فرش تبریز، فرش ماهی، فرش در طرح های مختلف
بازار کفاش ها در قدیم ، بازار فرش در قدیم، فرش فروشی های قدیمی در بازار تهران سرای بوعلی
پیشینه سرای بوعلی و بازار فرش فروشان کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همراه گستران ارتباط معین می باشد طراحی و پشتیبانی توسط گروه مهندسی همگام