گالری فرش دوست

آدرس: تهران، خیابان خیام، کوچه پاچنار، بازار کفاشها، جنب سرای بوعلی نو، پلاک 112 ، تلفن ثابت: 021-55637242 ، تلفن همراه: 0912-1206448

 

فرش عارف رنجبر

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی، پلاک 8،  تلفن ثابت: 021-55819066، تلفن ثابت: 0912-1722348

 

بورس فرش ایرانی برادران غفاری

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه پایین، پلاک 16-17، تلفن: 021-55161658، تلفن همراه: 0912-3370652

 

بورس فرش تبریز برادران غفاری

آدرس: تهران، بازار، سرای بوعلی نو، طبقه پایین، پلاک 16-17، تلفن: 021-55636938، تلفن همراه: 0912-6007662

 

فرش پازیریک

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه دوم، پلاک 58-59، تلفن: 021-55804979، تلفن همراه: 0912-1032773

 

تابلو فرش محمد نریمانی

آدرس: تهران، بازار بزرگ تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی 2، طبقه دوم، پلاک 20، تلفن: 021-55632705، تلفن همراه: 0912-1718087

 

تابلو فرش محمدی مقدم

آدرس: تهران، بازار، سرای بوعلی، بالای همکف، پلاک 81، تلفن همراه: 0912-3781620، تلفن ثابت: 021-55614384تلفن ثابت: 021-55155435

 

تابلو فرش و فرش دستباف تبریز

آدرس: تهران، خیابان پانزده خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی، طبقه دوم، پلاک 39 و 40، تلفن: 021-55633845، تلفن همراه: 09124366810

 

فرش ابوالفضل لاجوردی

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی قدیم، پلاک 46، تلفن: 021-55632335، تلفن همراه: 0912-4886971، تلفن همراه: 0912-1124477

 

فرش برادران امانی

آدرس: تهران,بازار کفاش ها,سرای بوعلی,حیاط بانک سپه,سرای بوعلی, زیرزمین,پلاک 16، تلفن: 021-55802843، تلفن ثابت: 021-55802843، تلفن همراه: 0912-5385822

 

فرش مهماندوست

آدرس: تهران، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی، حیاط بانک سپه، پلاک 39 و 40، تلفن: 021-55895184، تلفن ثابت: 021-55619600، تلفن همراه: 0912-1782899

 

فرش قلی زاده و پسران

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بو علی نو، همکف، پلاک 26، تلفن: 021-55580354

 

آذین فرش

آدرس: تهران،پانزده خرداد،بازار کفاشها، سرای بوعلی،بالای بانک سپه، پلاک 37,38، تلفن: 021-55151178 ، تلفن همراه: 09123476535

 

آرین راگ

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه 3،پلاک 7، تلفن: 021-55637060

 

فرش سید جعفری

آدرس: تهران،خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی، زیر همکف، پلاک 23، تلفن: 021-55614440، تلفن همراه: 0912-3353721

 

فرش علائی-خاکسار

آدرس: تهران، خیابان پانزده خرداد، انتهای بازار کفاشها، کوچه کبابیها، سرای پارک، پلاک 99، تلفن: 021-55616920، تلفن همراه: 0912-1400229، تلفن همراه: 0912-5232427

 

فرش علی امانی

آدرس: تهران، بازار بزرگ کفاشها، سرای بوعلی، طبقه زیرزمین، پلاک 28، تلفن: 021-55614391، تلفن همراه: 0912-1208249

 

فرش فارسی

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، انتهای بازار کفاشها، کوچه کبابیها، سرای ناصری، زیر همکف، پلاک 1، تلفن: 021-55800198، تلفن همراه: 0912-1461460

 

فرش سیف اللهی

آدرس: تهران، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، زیر همکف، پلاک، تلفن: 021-55807097، تلفن همراه: 0935-2378779

 

فرش کوثر

آدرس: تهران، سبزه میدان، انتهای بازار کفاشها، پلاک 9، تلفن: 021-55630840، تلفن همراه: 0912-5838789

 

فرش گردونه مهر

آدرس: تهران، بازار، سبزه میدان، خیابان 15 خرداد، انتهای بازار کفاشها، سرای رحیمیه دوم، زیرزمین، پلاک 66، تلفن: 021-55895651-2، تلفن ثابت: 021-55608988، تلفن همراه: 0912-1173200

 

فرش لواف زاده و موسی زاده

آدرس: تهران، بازار، سرای بوعلی، زیرزمین، پلاک 18، تلفن: 021-55624166، تلفن ثابت: 021-55609266، تلفن همراه: 0912-1191271، تلفن همراه: 0912-1463548

 

فرش محرز

آدرس: تهران، سبزه میدان، انتهای بازار کفاشها، سرای فاطمیه، طبقه همکف، پلاک 26، تلفن: 021-55629361، تلفن همراه: 0912-3189213

 

فرش مهدی مسگرزاده

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، پلاک 120، تلفن: 021-55897926، تلفن همراه: 0912-3107418

 

فرش مهدی جباری

آدرس: تهران، خیابان خیام، پاچنار، بازار کفاشها، سرای مشکات، پلاک 16، زیرزمین، تلفن: 021-55801133، تلفن همراه: 0912-3141821

 

فرش نسیمی

آدرس: تهران، خیابان خیام، ساختمان بازار فرش، طبقه زیر همکف، پلاک 2، تلفن: 024-33339808، تلفن همراه: 0912-1416350

 

فرش منصور آقازاده

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی، طبقه همکف، پلاک 7 و 8، تلفن: 021-55157786، تلفن همراه: 0912-3032069

 

فرش محمد امانی

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی، حیاط بانک سپه، سرای بوعلی، زیرزمین، پلاک 16، تلفن: 021-55802843، تلفن همراه: 0912-5385822

 

فرش نائین کلانتری

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاش ها، روبروی آتش نشانی، پلاک 130، تلفن: 021-55621631، تلفن همراه: 0912-1111372

 

گالری تابلو فرش شهریار

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، بازار کفاشها، سرای بوعلی، بالای بانک سپه، پلاک 99، تلفن: 021-55808694، تلفن همراه: 0912-5721969

 

گالری تندیس

آدرس: تهران، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، پلاک 11، طبقه اول، تلفن: 021-55580056، تلفن همراه: 0912-3260401

 

گالری رخ

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، جنب آتش نشانی، سرای مشکات، پلاک 18، تلفن: 021-55696921، تلفن همراه: 0912-5856243

 

گالری فرش 110

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی، طبقه همکف، حیاط وسط، پلاک 9 و 10، تلفن: 021-55623872، تلفن ثابت: 021-55616437، تلفن همراه: 0912-1026227

 

گالری فرش انصاری اصل

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، سرای بوعلی، همکف، پلاک 32، تلفن: 021-55601751، تلفن همراه: 0912-3240551

 

گالری فرش اهورا

آدرس: تهران، بازار 15 خرداد، بازار کفاشها، سرای بوعلی، طبقه زیر همکف، پلاک 3/1، تلفن: 021-55898996، تلفن همراه: 0912-5203614

 

گالری فرش ناجی و کهکشانی

آدرس: تهران، سبزه میدان، انتهای بازار کفاشها، سرای روحانی نو، همکف، پلاک 31، تلفن: 021-55639314، تلفن همراه: 0912-3193585

 

فرش اکبر آقازاده

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سرای بوعلی، طبقه تحتانی، پلاک 12 و 13، تلفن: 021-55803081، تلفن همراه: 0912-1045069

 

فرش اکبر یزدیان

آدرس: تهران، بازار، بازار کفاشها، روبروی آتش نشانی، سرای بوعلی، زیرزمین، پلاک 3، تلفن: 021-55614378، تلفن همراه: 0912-1014816

 

فرش جواد کریمی

آدرس: تهران، بازار، روبروی آتش نشانی، سرای بوعلی، حیاط بانک سپه، زیرزمین، پلاک 33، تلفن: 021-55582574، تلفن همراه: 0912-6337452

 

فرش خطیبی

آدرس: تهران، بازار، سرای بوعلی همکف، پلاک 80، تلفن: 021-55616105، تلفن همراه: 0912-1117383

 

فرش دستباف کاشان آسیا

آدرس: تهران، بازار کفاش ها، سرای بوعلی نو، پلاک 54، تلفن: 0913-3614479، تلفن همراه: 0913-3614479

 

فرش زین ساز

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه همکف، پلاک 15، تلفن: 021-55894086، تلفن همراه: 0912-3073740

 

فرش سلامت

آدرس: تهران، خیابان خیام، انتهای بازار کفاشها، سرای انقلاب، پلاک 5، تلفن: 021-55608270، تلفن همراه: 0912-1246754

 

گالری فرش جباری و پسران

آدرس: تهران، خیابان خیام، بازار پاچنار، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه اول، پلاک 56 و 57، تلفن: 021-55632575، تلفن همراه: 0912-6012789

 

گالری فرش سیروس حبیبی

آدرس: تهران، بازار کفاش ها، سرای بوعلی نو، طبقه دوم، پلاک 53، تلفن: 021-55803676، تلفن ثابت: 021-55156308، تلفن ثابت: 0912-3359082، تلفن همراه: 0912-6122510

 

فرش صادق حبیبی

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه اول، پلاک 44، تلفن: 021-55625314، تلفن همراه: 0912-3245750

 

گالری فرش مجتبی دوست

آدرس: تهران، بازار کفاش ها، جنب سرای بوعلی نو، پلاک 103، تلفن: 021-55633708، تلفن همراه: 0912-1126747

 

گالری فرش مهر

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، همکف، پلاک 38، تلفن: 021-55636541، تلفن همراه: 0912-2002191

 

گالری فرش برادران جباری

آدرس: تهران، بازار پاچنار، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه دوم، پلاک 47 و 46، تلفن: 021-55162002-3، تلفن همراه: 0912-2165538

 

گالری فرش غفاری و پسران

آدرس: تهران، بازار کفاشها، سرای بو علی نو، طبقه زیر همکف، پلاک 15، تلفن: 021-55153192، تلفن همراه: 0912-2448622

 

گالری فرش آقازاده و مهماندوست

آدرس: تهران، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه همکف، پلاک، تلفن: 021-55620911، تلفن همراه: 0912-5477699

 

گالری فرش عبدی

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بو علی، حیاط بانک سپه، طبقه همکف، پلاک 41، تلفن: 021-55626896، تلفن همراه: 0912-1939963

 

گالری فرش داوود دلیری

آدرس: تهران، بازار، انتهای بازار، سرای بوعلی، حیاط بانک سپه، پلاک 53، تلفن: 021-55898954، تلفن همراه: 0912-2835344

 

فرش نظری خناوندی

آدرس: تهران، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی، طبقه زیر همکف، پلاک 1، تلفن: 021-55600618، تلفن همراه: 0912-1932661

 

نگارستان فرش محمدی

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی، بالای بانک سپه، پلاک 41، تلفن: 021-55614389، تلفن همراه: 0914-3099738

 

فروشگاه فرش ایران

آدرس: تهران، انتهای بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه اول، پلاک 1/43، تلفن: 021-55166374، تلفن همراه: 0912-6003882

 

فرش آزاد شایان

آدرس: خیابان 15خرداد، سبزه میدان، بازار کفاشها، سرای بوعلی نو، طبقه سوم، پلاک 105، تلفن: 021-55809241، تلفن همراه: 09122046642

 

فرش مرعشی

آدرس: تهران، خیابان 15 خرداد، بازار کفاشها، سرای بوعلی، طبقه اول، پلاک 21 و 22، تلفن: 021-55628205، تلفن همراه: 0912-1228387

 

گالری فرش احمدوند

آدرس: خیابان پانزدهم خرداد،سبزه میدان،بازار کفاش ها،سرای بوعلی،حیاط بانک سپه ،همکف، پلاک 86، تلفن: 021-55166734، تلفن همراه: 0912-2090664

 

فرش رضا آقازاده

آدرس: تهران، بازار کفاش ها، سرای بوعلی، زیرزمین، پلاک 3، تلفن: 021-55627313، تلفن همراه: 0912-6452993

 

 

آدرس : تهران - خیابان پانزده خرداد - سبزه میدان - بازار کفاش ها - روبروی آتش نشانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همراه گستران ارتباط معین می  باشد

طراحی و پشتیبانی توسط گروه مهندسی همگام

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همراه گستران ارتباط معین می  باشد

طراحی و پشتیبانی توسط گروه مهندسی همگام

Copyright © 2017. All Rights Reserved.